Všeobecné obchodní podmínky Kosmetické studio Stále krásná, Podolská 74, Praha 4

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.stalekrasna.cz) v provozovně Kosmetické studio Stále krásná, Podolská 74, Praha 4 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.
Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.
Pozdní příchod
Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření v čase, na který je objednán.
Dárkové poukazy
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
 • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy nebo zvýšenou teplotou
 • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 • Osobní věci a cennosti
  Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.
  Ceníky
  Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.
  Prodej produktů
  Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

  3. Reklamace služeb

  Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

  4. Platnost a účinnost

  Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020.

  Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho studia.

  Těšíme se na Vaši návštěvu.

  Vaše dotazy rády zodpovíme v kosmetice